500px-Viipurin_lääni.vaakuna.svg

Karjalan Kulttuurirahaston perusti 23.1.1918 Viipurissa lakitieteen kandidaatti Jonas Castren. Säätiön tarkoituksena on kohottaa entisen Viipurin läänin alueelta sotien johdosta siirtyneen väestön sekä (entisen) Kymen läänin alueen asujamiston henkistä ja aineellista vaurastumista.

Säätiön apurahatoiminnan painopistealueena on Etelä-Karjala, Kymenlaakso ja Karjalankannas. Säätiö avustaa apurahoin Karjalaa ja karjalaista kulttuuria koskevaa tutkimusta ja karjalaista kulttuurityötä. Säätiö tukee väitöskirjatasolla ja post. doc. -tasolla tapahtuvaa Karjalaan liittyvää tutkimustyötä sekä muuta ensisijaisesti yhteisöjen piirissä suoritettavaa kulttuuri- ja tutkimustyötä. Säätiö ei myönnä apurahaa pro gradu- tasoisiin tai sitä alempiin opinnäytetöihin.

Apurahahakemukset tulee jättää vuosittain tammikuun loppuun mennessä Säätiön apurahajärjestelmään (linkki alempana). Säätiö on 1.9.2015 siirtynyt käyttämään yksinomaan sähköistä apurahojen hakujärjestelmää.

Säätiön myöntämän apurahan käytöstä tulee antaa selvitys vuosittain sekä hankkeen valmistuttua.

Siirry apurahajärjestelmään tästä.