500px-Viipurin_lääni.vaakuna.svg

Karjalan Kulttuurirahaston perusti 23.1.1918 Viipurissa lakitieteen kandidaatti Jonas Castren. Säätiön tarkoituksena on kohottaa entisen Viipurin läänin alueelta sotien johdosta siirtyneen väestön sekä (entisen) Kymen läänin alueen asujamiston henkistä ja aineellista vaurastumista.

Säätiön apurahatoiminnan painopistealueena on Etelä-Karjala, Kymenlaakso ja historiallinen Karjalankannas. Säätiö avustaa apurahoin Karjalaa ja karjalaista kulttuuria koskevaa tutkimusta ja karjalaista kulttuurityötä. Säätiö tukee väitöskirjatasolla ja post. doc. -tasolla tapahtuvaa Karjalaan liittyvää tutkimustyötä sekä muuta ensisijaisesti yhteisöjen piirissä suoritettavaa kulttuuri- ja tutkimustyötä. Säätiö ei myönnä apurahaa pro gradu- tasoiseen tai sitä alempaan opinnäytetyöhön tai opiskeluun.

Säätiöllä on vuosittain kaksi apurahahakua. Yleinen apurahahaku on vuoden alussa tammi-helmikuussa. Syksyllä syys-lokakuussa ovat haettavissa erityisesti seuraavana vuonna tai myöhemmin yhteisöjen tai työryhmien toimesta toteutettaviin kulttuuri- ym. tapahtumiin ja tilaisuuksiin tarkoitetut apurahat. Hakuaikojen tarkat päivämäärät löytyvät apurahajärjestelmästä (linkki alempana). Säätiö käsittelee vain sähköiseen apurahajärjestelmään laadittuja
hakemuksia.

Säätiön myöntämän apurahan käytöstä tulee antaa selvitys vuosittain sekä hankkeen valmistuttua.

Siirry apurahajärjestelmään tästä.