500px-Viipurin_lääni.vaakuna.svg

Karjalan Kulttuurirahaston perusti 23.1.1918 Viipurissa lakitieteen kandidaatti Jonas Castren. Säätiön tarkoituksena on kohottaa entisen Viipurin läänin alueelta sotien johdosta siirtyneen väestön sekä (entisen) Kymen läänin alueen asujamiston henkistä ja aineellista vaurastumista.

Karjalan Kulttuurirahaston apurahatoiminnan painopistealueena ovat sen kanta-alueet eli Etelä-Karjala, Kymenlaakso ja historiallinen Karjalankannas. Säätiö avustaa apurahoin Etelä-Karjalaa, Kymenlaaksoa sekä karjalaista kulttuuria koskevaa tutkimusta sekä karjalaisen kulttuurin elävänä säilymistä ja kehittymistä edistävää kulttuurityötä ja toimintaa. Erityinen paino apurahatoiminnassa on säätiön kanta-alueiden elinvoimaa kehittävällä ja vahvistavalla toiminnalla. Tietellisessä toiminnassa Karjalan Kulttuurirahasto tukee väitöskirjatasolla ja post. doc. -tasolla tapahtuvaa säätiön kanta-alueisiin liittyvää tutkimustyötä sekä ensisijaisesti yhteisöjen piirissä suoritettavaa kulttuuri- ja tutkimustyötä. Säätiö ei myönnä apurahaa pro gradu- tasoiseen tai sitä alempaan opinnäytetyöhön tai opiskeluun.

Säätiöllä on vuosittain kaksi apurahahakua. Yleinen apurahahaku on vuoden alussa tammi-helmikuussa. Syksyllä syys-lokakuussa ovat haettavissa erityisesti seuraavana vuonna tai myöhemmin yhteisöjen tai työryhmien toimesta toteutettaviin kulttuuri- ym. tapahtumiin ja tilaisuuksiin tarkoitetut apurahat. Hakuaikojen tarkat päivämäärät löytyvät apurahajärjestelmästä (linkki alempana). Säätiö käsittelee vain sähköiseen apurahajärjestelmään laadittuja
hakemuksia.

Säätiön myöntämän apurahan käytöstä tulee antaa selvitys vuosittain sekä hankkeen valmistuttua.

Siirry apurahajärjestelmään tästä.