Säätiö avustaa apurahoin Karjalaa ja karjalaista kulttuuria koskevaa tutkimusta ja karjalaista kulttuurityötä. Säätiö tukee väitöskirjatasolla ja post. doc. -tasolla tapahtuvaa Karjalaan liittyvää tutkimustyötä sekä muuta ensisijaisesti yhteisöjen piirissä suoritettavaa kulttuuri- ja tutkimustyötä. Säätiö ei myönnä apurahaa pro gradu- tasoisiin tai sitä alempiin opinnäytetöihin.

Apurahahakemukset tulee jättää vuosittain tammikuun loppuun mennessä.

Säätiö on siirtynyt 1.9.2015 alkaen käyttämään yksinomaan sähköistä apurahojen hakujärjestelmää (linkki alempana).

Säätiön vuosikokous, jossa apurahoista päätetään, pidetään vuosittain maalis-huhtikuussa. Apurahapäätöksestä ilmoitetaan hakijoille kokouksen jälkeen.

Säätiön myöntämän apurahan käytöstä tulee antaa selvitys vuosittain sekä hankkeen valmistuttua.

Siirry apurahajärjestelmään tästä.

Teknistä tukea apurahajärjestelmän käytössä tarjoaa Aspicore Oy