Karjalan Kulttuurirahasto avustaa apurahoin laaja-alaisesti kanta-alueensa ja sen asujamiston henkistä ja aineellista vaurastumista sekä muuta karjalaista kulttuuritoimintaa. Säätiön alueellisesti kohdistetun apurahatoiminnan ensisijaisena painopisteenä on Etelä-Karjala ja Kymenlaakso sekä historiallisen Karjalankannaksen ja sen vaikutusalueen kulttuuri.

Säätiö tukee väitöskirjatasolla ja post.doc. tasolla Karjalaan liittyvää ja karjalaista kulttuuria koskevaa tutkimustyötä. Säätiö ei myönnä apurahaa pro gradu- tasoisiin tai sitä alempiin opinnäytetöihin.

Säätiö tukee ensisijaisesti sellaista kulttuurityötä, jota suoritetaan yhteisöjen piirissä tai yhteistyössä niiden kanssa.

Karjalan Kulttuurirahastolla on vuosittain kaksi hakuaikaa, varsinainen hakuaika tammi-helmikuussa ja lisäksi syksyn hakuaika syys-lokakuussa. Syksyn hakuaika on tarkoitettu ensisijaisesti seuraavana vuonna tai myöhemminkin järjestettävien kulttuuri- ym. tilaisuuksien ja tapahtumien tukemiseen. Ns varsinaisella hakuajalla tammi-helmikuussa on mahdollista hakea kaikkea säätiön toimialaan kuuluvaa tukea.

Apurahapäätökset säätiö tekee vuosittain huhtikuussa ja marraskuussa. Apurahapäätöksestä ilmoitetaan hakijoille kokouksen jälkeen sähköpostilla. Säätiön myöntämän apurahan käytöstä tulee antaa selvitys vuosittain sekä hankkeen valmistuttua.

Säätiö on siirtynyt 1.9.2015 alkaen käyttämään yksinomaan sähköistä apurahojen hakujärjestelmää (linkki alempana). Muulla tavoin lähetettyjä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Siirry apurahajärjestelmään tästä.

Teknistä tukea apurahajärjestelmän käytössä tarjoaa Aspicore Oy