Karjalan Kulttuurirahasto avustaa apurahoin laaja-alaisesti Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson asujamiston henkistä ja aineellista vaurastumista sekä muuta karjalaista kulttuuritoimintaa. Säätiön Kanta-alueen määräytymisen taustalla on säätiötä perustettaessa ollut Viipurin lääni.

Karjalan Kulttuurirahaston apurahatoiminnan painopistealueena ovat sen kanta-alueet Etelä-Karjala, Kymenlaakso ja historiallinen Karjalankannas. Säätiö avustaa apurahoin Etelä-Karjalaa, Kymenlaaksoa sekä karjalaista kulttuuria koskevaa tutkimusta sekä karjalaisen kulttuurin elävänä säilymistä ja kehittymistä edistävää kulttuurityötä ja toimintaa. Erityinen paino apurahatoiminnassa on säätiön kanta-alueiden elinvoimaa kehittävällä ja vahvistavalla toiminnalla. Tietellisessä toiminnassa Karjalan Kulttuurirahasto tukee väitöskirjatasolla ja post. doc. -tasolla tapahtuvaa säätiön kanta-alueisiin liittyvää tutkimustyötä sekä ensisijaisesti yhteisöjen piirissä suoritettavaa kulttuuri- ja tutkimustyötä. Säätiö ei myönnä apurahaa pro gradu- tasoiseen tai sitä alempaan opinnäytetyöhön tai opiskeluun.

Säätiö tukee ensisijaisesti sellaista kulttuurityötä, jota suoritetaan yhteisöjen piirissä tai yhteistyössä niiden kanssa.

Karjalan Kulttuurirahastolla on vuosittain kaksi apurahojen hakuaikaa.  Varsinainen hakuaika (ns. yleinen hakuaika) on tammi-helmikuussa. Syksyn hakuaika syys-lokakuussa on tarkoitettu ensisijaisesti seuraavana vuonna tai myöhemminkin järjestettävien kulttuuri- ym. tilaisuuksien ja tapahtumien tukemiseen. Ns. yleisellä hakuajalla tammi-helmikuussa on mahdollista hakea kaikkea säätiön toimialaan kuuluvaa tukea. Tarkat hakuajat löytyvät apurahajärjestelmästä (linkki alempana).

Apurahapäätökset säätiö tekee vuosittain huhtikuussa ja marraskuussa. Apurahapäätöksestä ilmoitetaan hakijoille kokouksen jälkeen sähköpostilla. Säätiön myöntämän apurahan käytöstä tulee antaa selvitys vuosittain sekä hankkeen valmistuttua.

Säätiön apurahojen hakeminen tapahtuu yksinomaan sähköistä apurahojen hakujärjestelmää käyttäen (linkki alempana). Muulla tavoin lähetettyjä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Siirry apurahajärjestelmään tästä.

Teknistä tukea apurahajärjestelmän käytössä tarjoaa Aspicore Oy